پلی کلینیک حیات بابل، درمان زخم با اوزون تراپی در نوشهر، درمان زخم با اوزون تراپی در چالوس، درمان زخم با پلاسما تراپی در نوشهر، درمان زخم با پلاسما تراپی در چالوس، درمان زخم با دستگاه در نوشهر، درمان زخم با دستگاه در چالوس، درمان زخم با دستگاه وکیوم تراپی نوشهر، درمان زخم با دستگاه وکیوم تراپی در نوشهر، درمان زخم با دستگاه وکیوم تراپی در چالوس، درمان زخم با دستگاه وکیوم تراپی چالوس، درمان زخم با لایت درمانی در نوشهر، درمان زخم با لایت درمانی در چالوس، درمان زخم بستر در نوشهر، درمان زخم بستر در چالوس، درمان زخم پای دیابتی در نوشهر، درمان زخم پای دیابتی در چالوس، درمان زخم حاد در نوشهر، درمان زخم حاد در چالوس، درمان زخم مزمن در نوشهر، درمان زخم مزمن در چالوس

پلی کلینیک حیات بابل، درمان زخم با اوزون تراپی در نوشهر، درمان زخم با اوزون تراپی در چالوس، درمان زخم با پلاسما تراپی در نوشهر، درمان زخم با پلاسما تراپی در چالوس، درمان زخم با دستگاه در نوشهر، درمان زخم با دستگاه در چالوس، درمان زخم با دستگاه وکیوم تراپی نوشهر، درمان زخم با دستگاه وکیوم تراپی در نوشهر، درمان زخم با دستگاه وکیوم تراپی در چالوس، درمان زخم با دستگاه وکیوم تراپی چالوس، درمان زخم با لایت درمانی در نوشهر، درمان زخم با لایت درمانی در چالوس، درمان زخم بستر در نوشهر، درمان زخم بستر در چالوس، درمان زخم پای دیابتی در نوشهر، درمان زخم پای دیابتی در چالوس، درمان زخم حاد در نوشهر، درمان زخم حاد در چالوس، درمان زخم مزمن در نوشهر، درمان زخم مزمن در چالوس


درمان زخم با دستگاه وکیوم تراپی نوشهر و چالوس | پلی کلینیک حیات بابل

درمان زخم با دستگاه وکیوم تراپی نوشهر و چالوس : در وکیوم تراپی از فشار منفی برای درمان زخم استفاده می شود.  فشار منفی با استفاده از پمپ دستگاه وکیوم و ایجاد خلأ بر روی زخم انجام می شود.

این روش به خصوص در درمان زخم پای دیابتی و زخم بستر تاثیر به سزایی دارد.

پلی کلینیک حیات بابل، درمان زخم با اوزون تراپی در نوشهر، درمان زخم با اوزون تراپی در چالوس، درمان زخم با پلاسما تراپی در نوشهر، درمان زخم با پلاسما تراپی در چالوس، درمان زخم با دستگاه در نوشهر، درمان زخم با دستگاه در چالوس، درمان زخم با دستگاه وکیوم تراپی نوشهر، درمان زخم با دستگاه وکیوم تراپی در نوشهر، درمان زخم با دستگاه وکیوم تراپی در چالوس، درمان زخم با دستگاه وکیوم تراپی چالوس، درمان زخم با لایت درمانی در نوشهر، درمان زخم با لایت درمانی در چالوس، درمان زخم بستر در نوشهر، درمان زخم بستر در چالوس، درمان زخم پای دیابتی در نوشهر، درمان زخم پای دیابتی در چالوس، درمان زخم حاد در نوشهر، درمان زخم حاد در چالوس، درمان زخم مزمن در نوشهر، درمان زخم مزمن در چالوس

اثرات وکیوم تراپی

وکیوم تراپی به بسته شدن زخم و در نتیجه ترمیم و بهبود آن کمک می کند.

با مکش ترشحات و مایعات اضافی زخم، التهاب و تورم اطراف زخم کاهش می یابد که همین موضوع منجر به بهبود روند ترمیم زخم می شود.

قدرت مکش دستگاه دو لبه زخم را به هم نزدیک تر می کند که نزدیک شدن دو لبه زخم موجب سرعت بخشیدن به جوش خوردن و کاهش ریسک اسکار می گردد.

پلی کلینیک حیات بابل، درمان زخم با اوزون تراپی در نوشهر، درمان زخم با اوزون تراپی در چالوس، درمان زخم با پلاسما تراپی در نوشهر، درمان زخم با پلاسما تراپی در چالوس، درمان زخم با دستگاه در نوشهر، درمان زخم با دستگاه در چالوس، درمان زخم با دستگاه وکیوم تراپی نوشهر، درمان زخم با دستگاه وکیوم تراپی در نوشهر، درمان زخم با دستگاه وکیوم تراپی در چالوس، درمان زخم با دستگاه وکیوم تراپی چالوس، درمان زخم با لایت درمانی در نوشهر، درمان زخم با لایت درمانی در چالوس، درمان زخم بستر در نوشهر، درمان زخم بستر در چالوس، درمان زخم پای دیابتی در نوشهر، درمان زخم پای دیابتی در چالوس، درمان زخم حاد در نوشهر، درمان زخم حاد در چالوس، درمان زخم مزمن در نوشهر، درمان زخم مزمن در چالوس

مراحل انجام وکیوم تراپی زخم

  1. تمیز کردن زخم توسط پزشک یا درمانگر متخصص
  2. قرار دادن پانسمان بر روی زخم
  3. قرار دادن پانسمان ثانویه پلی یورتان روی فوم
  4. ثابت کردن پانسمان با نوار چسب
  5. اتصال تیوب پمپ وکیوم به پانسمان و روشن کردن دستگاه

ممکن است درجات مختلفی از درد را در حین درمان تجربه کنید که اگر درد برای بیمار قابل تحمل نباشد می توان از انواع ضد دردها برای کاهش درد استفاده نمود.

پلی کلینیک حیات بابل، درمان زخم با اوزون تراپی در نوشهر، درمان زخم با اوزون تراپی در چالوس، درمان زخم با پلاسما تراپی در نوشهر، درمان زخم با پلاسما تراپی در چالوس، درمان زخم با دستگاه در نوشهر، درمان زخم با دستگاه در چالوس، درمان زخم با دستگاه وکیوم تراپی نوشهر، درمان زخم با دستگاه وکیوم تراپی در نوشهر، درمان زخم با دستگاه وکیوم تراپی در چالوس، درمان زخم با دستگاه وکیوم تراپی چالوس، درمان زخم با لایت درمانی در نوشهر، درمان زخم با لایت درمانی در چالوس، درمان زخم بستر در نوشهر، درمان زخم بستر در چالوس، درمان زخم پای دیابتی در نوشهر، درمان زخم پای دیابتی در چالوس، درمان زخم حاد در نوشهر، درمان زخم حاد در چالوس، درمان زخم مزمن در نوشهر، درمان زخم مزمن در چالوس

نکاتی برای افزایش تاثیر وکیوم تراپی

1- بهتر است پانسمان وکیوم تراپی هر 48 ساعت تعویض شود و در صورت وجود عفونت در سطح زخم، پانسمان هر 12 تا 24 ساعت عوض شود.

2- برای آنکه بیشترین نتیجه از وکیوم تراپی ایجاد شود، بهتر است سطح زخم از بافت های نکروتیک و بافت های سخت باقی مانده تمیز شود. این کار باعث می شود جریان خون در سطح زخم بهتر جریان یابد.

3- اگر پمپ وکیوم تراپی برای بیش از 2 ساعت خاموش است، پانسمان را از روی زخم برداشته و زخم را با پانسمان معمولی بپوشانید.

پلی کلینیک حیات بابل، درمان زخم با اوزون تراپی در نوشهر، درمان زخم با اوزون تراپی در چالوس، درمان زخم با پلاسما تراپی در نوشهر، درمان زخم با پلاسما تراپی در چالوس، درمان زخم با دستگاه در نوشهر، درمان زخم با دستگاه در چالوس، درمان زخم با دستگاه وکیوم تراپی نوشهر، درمان زخم با دستگاه وکیوم تراپی در نوشهر، درمان زخم با دستگاه وکیوم تراپی در چالوس، درمان زخم با دستگاه وکیوم تراپی چالوس، درمان زخم با لایت درمانی در نوشهر، درمان زخم با لایت درمانی در چالوس، درمان زخم بستر در نوشهر، درمان زخم بستر در چالوس، درمان زخم پای دیابتی در نوشهر، درمان زخم پای دیابتی در چالوس، درمان زخم حاد در نوشهر، درمان زخم حاد در چالوس، درمان زخم مزمن در نوشهر، درمان زخم مزمن در چالوس

برای دریافت نوبت و مشاوره یا اطلاع از هزینه ها با شماره زیر تماس بگیرید :

01132369080

آدرس پلی کلینیک حیات بابل :

بابل، کمربندی غربی، توحید 7 

آدرس سایت پلی کلینیک حیات بابل:

hayat-clinic.ir

صفحه اینستاگرام پلی کلینیک حیات بابل:

hayat_clinic_babol

پلی کلینیک حیات بابل، درمان زخم با اوزون تراپی در نوشهر، درمان زخم با اوزون تراپی در چالوس، درمان زخم با پلاسما تراپی در نوشهر، درمان زخم با پلاسما تراپی در چالوس، درمان زخم با دستگاه در نوشهر، درمان زخم با دستگاه در چالوس، درمان زخم با دستگاه وکیوم تراپی نوشهر، درمان زخم با دستگاه وکیوم تراپی در نوشهر، درمان زخم با دستگاه وکیوم تراپی در چالوس، درمان زخم با دستگاه وکیوم تراپی چالوس، درمان زخم با لایت درمانی در نوشهر، درمان زخم با لایت درمانی در چالوس، درمان زخم بستر در نوشهر، درمان زخم بستر در چالوس، درمان زخم پای دیابتی در نوشهر، درمان زخم پای دیابتی در چالوس، درمان زخم حاد در نوشهر، درمان زخم حاد در چالوس، درمان زخم مزمن در نوشهر، درمان زخم مزمن در چالوس

منبع:  استودیو کارنو ادز

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!